Co musisz wiedzieć

Porozmawiajmy o pieniądzach. Splunk pokrywa pełne koszty wielu świadczeń.

Kto płaci

Splunk płaci 100% składek za Twoje ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie medyczne, świadczenie fitness MultiSport, świadczenie rodzinne Carrot, program finansowy Origin oraz rozwiązanie zapewniające dobrostan Modern Health. Splunk płaci również 100% składek na ubezpieczenie medyczne dla uprawnionych członków rodziny.

Możesz dołączyć uprawnione osoby pozostające na Twoim utrzymaniu do programów MultiSport na swój koszt.

Plany medyczne, MultiSport i ubezpieczenia na życie są opłacane przez Splunk, jednak miesięczne składki są uznawane za dochód podlegający opodatkowaniu, co oznacza, że podlegają opodatkowaniu (PIT) i obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne (ZUS).

Splunk zapewnia również wszystkim uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) składkę emerytalną w wysokości 1,5% ich wynagrodzenia zasadniczego.