Otrzymaj wsparcie i poczuj, że ludzie doceniają Cię za to, kim naprawdę jesteś. Koła zakładowe (ERG) Splunk odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu kultury przynależności Splunk. ERG to nie tylko przestrzenie do budowania społeczności wśród słabiej reprezentowanych grup i osób wspierających, ale także podmioty, które pozytywnie wpływają na Splunk i społeczności, którym służymy.

Dowiedz się więcej